Skip to main content

Spoločnosť TECHNOMONT OK má dlhoročné skúsenosti s prácami na vodných dielach a elektrárňach. Zabezpečuje komplexnú výrobu, rekonštrukcie a opravy všetkých komponentov týchto objektov (rozvody, drážky, haťové polia, ložiská, vráta a iné).

Referencie

Oprava vodiacich drážok pre VD Gabčíkovo Vodohospodárska výstavba Bratislava
Opravy a rekonštrukcia VD Čunovo, haťové polia inundácií a plavebnej komory Vodohospodárska výstavba Bratislava
Výroba pevných a plávajúcich bitiev pre VD Gabčíkovo Vodohospodárska výstavba Bratislava
Výroba provizórnych hradidiel 4×2 na priepusť pod kanálom v km 4,00 na VD Gabčíkovo Slov. vodohosp.podnik Povodie Dunaja
Výroba zvarencov technologických zariadení TOV Brezová pod Bradlom
Rekonštrukcia dna a výstuh v oblasti ložiska dolných vrát oboch plavebných komôr STEEL OK Levice
Opravy a rekonštrukcia dolných vrát VD Gabčíkovo STEEL OK Levice
Repasia klapiek haťových polí na VD Čunovo STEEL OK Levice
Oprava trhlín na vratniach dolných vrát pravej plavebnej komory – VD Gabčíkovo STEEL OK Levice
Rekonštrukcia rozvodu tlakového vzduchu na VE Gabčíkovo VET Trenčín
Opravy a rekonštrukcia Vodná elektráreň Turá MVE Slovakia Zvolen

Galéria