Skip to main content

Energie a ekológia

Stavby a konštrukcie

Prenájom techniky

Vodné diela

Výroba, montáž, opravy konštrukcií a energetických zariadení

O spoločnosti

Spoločnosť TECHNOMONT OK, spol. s r.o. (LLC) je stabilná, stavebná a strojárska spoločnosť so sídlom v Bratislave. Vznikla v roku 2001 transformáciou družstevného podnikateľského subjektu Marian Kákoš – TECHNOMONT, ktorý pôsobí na trhu od roku 1994.

Naša spoločnosť poskytuje rozsiahle strojárske a inžinierske služby, ako sú výroba, montáž, opravy konštrukcií a energetických zariadení. Naším hlavným zameraním sú tieto služby, ktoré sú dodávané v celej ich komplexnosti, od schémy stavby, statického posúdenia až po odovzdanie hotového hotového výrobku. Z vyššie uvedených služieb poskytujeme:

  • Montáž a údržba technologických zariadení pre energetiku
  • Výroba a montáž oceľových konštrukcií – Kompletne zvárané alebo montované oceľové konštrukcie pre priemysel a stavebníctvo
  • Povrchová úprava oceľového rámu – syntetický náter, polyuretánový a epoxidový náter, ohňovzdorný náter oceľového rámu, žiarové zinkovanie.
  • Náter budovy – cez PUR plnené zateplené panely alebo minerálnu penu, fasádne panely, trapézový plech, fasádny obklad (pozostávajúci z C kaziet, tepelnej izolácie, fasádneho trapézového plechu)
  • Kovovýroba, montáž potrubných rozvodov a nedeštruktívne tlakové skúšky.

Spoločnosť disponuje vlastným technickým majetkom, ako sú zdvíhacie, zváracie a hydraulické zariadenia a vozidlá na prepravu tovaru. Spoločnosť je certifikovaná podľa systému zabezpečenia kvality zvárania v súlade s normami STN EN ISO 3834-2. Sme držiteľmi osvedčenia o aprobácii Slovenského Lloydu – pre práce pri opravách, prestavbe a výrobe plávajúcich objektov.