Skip to main content

Naša spoločnosť ponúka montáž a údržbu technologických zariadení pre energetický priemysel. Radi vám pomôžeme pri výstavbe, pravideľnej údržbe a opravách ekelogicky prospešných objektov, ako sú čističky odpadových vôd, či slnečné elektrárne.

Spoločnosť je certifikovaná podľa systému kvality pri zváraní podľa normy STN EN ISO 3834-2.

Referencie

Rekonštrukcia rozvodu pitnej a požiarnej vody Vodnej elektrárne Gabčíkovo Traser Galanta
Servis a oprava kotlov a plynových zariadení STU Bratislava
Predvýroba a montáž potrubia na Polypropylén III-Slovnaft Hutné montáže Ostrava
Montáž zariadenia na odstraňovanie naplavenín spoza vratní plavebných komôr-VD Gabčíkovo STEEL OK Levice
Rekonštrukcia rozvodu vody v účelovom zariadení STÚ Gabčíkovo STU Bratislava
Čistiareň odpadových vôd, Čab Vachut s.r.o., Nitra

Galéria