Skip to main content

Kontakt

 

TECHNOMONT OK, spol. s r.o.
Závodná 78A
821 06 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 36 544 973
IČ DPH: SK2020149318

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.: 4570322851 / 0200
IBAN / SWIFT : SK81 0200 0000 0045 7032 2851 / SUBASKBX
Tatra banka, a.s.: 2626772255 / 1100
IBAN / SWIFT : SK10 1100 0000 0026 2677 2255 / TATRSKBX

Office
Dunajská 1346/79
Areál KUZ
930 05 Gabčíkovo

Konateľ: Ján Novotný

Telefón: +421 905 600 100

E-mail: info@technomontok.sk