Skip to main content

Medzi naše služby v tejto oblasti patria:

 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií – celozvárané alebo montované oceľové konštrukcie pre priemysel a stavebníctvo.
 • Povrchová úprava oceľových konštrukcií – syntetické nátery, polyuretánové a epoxidové nátery, protipožiarne nátery oceľových konštrukcií, žiarové pozinkovanie ponorom.
 • Opláštenia budov – s využitím izolačných termopanelov s výplňou PUR alebo minerálna vata, fasádnych panelov, trapézových plechov, skladaných plášťov(v skladbe C kazety, tepelná izolácia, fasádny trapézový plech).
 • Kovovýroba, montáž potrubných rozvodov a ich nedeštruktívne a tlakové skúšanie.

Spoločnosť je certifikovaná:

 • podľa systému kvality pri zváraní podľa normy STN EN ISO 3834-2.
 • certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1517 – CPR -5302014
  Trieda prevedenia EXC 2 podľa EN 1090-2+A1:2011
 • certifikát integrovaného manažérskeho systému – CERT – QLK – 001 – 2022 – IMS je zhodný s požiadavkami noriem: EN ISO 9001: 2015,
  EN ISO 14001: 2015, EN ISO 45001: 2018

Referencie

Výroba provizórnych hradidiel 4×2 na priepusť pod kanálom v km 4,00 na VD Gabčíkovo Slov. vodohosp.podnik Povodie Dunaja
Opravy a rekonštrukcia dolných vrát VD Gabčíkovo STEEL OK Levice
Výroba zvarencov technologických zariadení TOV Brezová pod Bradlom
Montáž suchovodu požiarneho potrubia Strojovní vtokov- VD Gabčíkovo Vodohospodárska výstavba Bratislava
Predvýroba a montáž potrubia na Polypropylén III-Slovnaft Hutné montáže Ostrava
Prestrešenie sedimentačných nádrží, Nitra Vachut s.r.o., Nitra
Výroba provizórnych hradidiel 4×4 pre vtoky a výtoky na a VD Gabčíkovo Vodohospodárska výstavba Bratislava
Výroba pevných a plávajúcich bitiev pre VD Gabčíkovo Vodohospodárska výstavba Bratislava
Čistiareň odpadových vôd, Čab Vachut s.r.o., Nitra

Galéria